Egészségügyi szakemberfejlesztés - szeirendelo.hu

Egészségügyi szakemberfejlesztés a SZEI-ben (TÁMOP-6.2.4.B-12/1-2013-0002)

Az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a TÁMOP-6.2.4.B-12/1-2013-0002 azonosító számú pályázat keretében Szentendre Város Egészségügyi Intézményei minőségi humánerőforrás – fejlesztést hajthat végre. A pályázatban elnyert támogatási összeg 5 fő szakdolgozó szakmai továbbképzését, illetve 1 fő új dolgozó foglalkoztatását teszi lehetővé az Intézmény hatékony működése és a betegek magasabb színvonalú ellátása érdekében.

A Szentendre 1000év+ program keretében a SZEI megújulását lehetővé tevő KMOP-4.3.2-2008-0004 „Emelt szintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása Szentendrén” c. uniós pályázat által megvalósult új szakrendeléseken magasan képzett szakápolók foglalkoztatása válik lehetővé ezzel a programmal.

A 2013. július 1-jén kezdődött és 2015. június 30-ig tartó pályázattal kapcsolatban Dr. Pázmány Annamária főigazgató a következő tájékoztatást adja:

A pályázatban nevesített 5 szakmai területen, a projekt során egy éves szakmai továbbképzésen vesznek részt a kollégák. A képzések befejezésének eredményeképpen az alábbi szakmákban szélesebb körű ismeretekkel rendelkező szakdolgozók segítik majd Intézményünk gyógyító munkáját és szolgálják Szentendre város és vonzáskörzete (összesen 13 település) lakosságának magas színvonalú járóbeteg szakellátását és gondozását:

Diabetológiai szakápoló, felnőtt intenzív szakápoló, kardiológiai és angiológiai szakápoló, klinikai neurofiziológiai szakasszisztens, sürgősségi szakápoló.

Dr. Pázmány Annamária arról is beszámolt, hogy a program olyan szakképesítések elvégzését teszi lehetővé a szakdolgozók számára, melyekre a képzések magas költségei miatt nem volna lehetőség. A képzéseken való részvétel a szakdolgozók esetenkénti távollétét jelenti a mindennapi munkából, de a pályázat fedezi a helyettesítés költségeit is. Így az érintett időszakokban is maradéktalanul biztosítható a folyamatos betegellátás.