Felhívás Semmelweis Díj javaslattételére - szeirendelo.hu

F E L H Í V Á S

SZENTENDRE VÁROS SEMMELWEIS DÍJ

JAVASLATTÉTELÉRE

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (továbbiakban: SZEI) kimagasló egészségügyi teljesítményt nyújtó közalkalmazottainak személyes megbecsülése, és további ösztönzése céljából 2014. szeptemberében megalapította Szentendre Város Semmelweis Díját a 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendeletével, melyet első alkalommal 2015-ben adtak át.

A díj kizárólag Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben legalább 5 éve dolgozó munkatárs részére, egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható. A díj megosztva vagy posztumusz nem adományozható.

Javaslatot tehetnek:

– A díj adományozására a Polgármesternél javaslatot tehet a SZEI Intézményvezetője és közalkalmazotti tanácsa.

A díj adományozását a javaslattételre jogosultaknál bárki kezdeményezheti.

Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell:

– a jelölt szakmai életútját;

– az egészségügyi teljesítménye ismertetését;

– azokat az indokokat, amelyek a díj odaítélését megalapozhatják.

A díjazott az adományozásról okiratot kap és egyszeri nettó 70 000 Ft összegű jutalomban részesül.

A díjat a Polgármester adja át a Semmelweis nap keretében a július 1. napja előtti munkanapon.

A kezdeményezések beérkezési határideje: 2018. május 15. (kedd)

 A kezdeményezés beadásának helyszíne: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Igazgatóság (2000 Szentendre, Kanonok u. 1.)

Kérjük a kezdeményezőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a SZEI-ben átvehető, vagy az innen letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott határidőig az igazgato@szeirendelo.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!