Mammográfia - szeirendelo.hu
Mammográfia

 

Pomáz

2024.07.22. – 2024.07.25.

2024.07.22. (Hétfő) 2024.07.23. (Kedd) 2024.07.24. (Szerda) 2024.07.25. (Csütörtök) 2024.07.26. (Péntek)
8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00

Tahitótfalu

2024.07.26. – 2024.07.31.

2024.07.22. (Hétfő) 2024.07.23. (Kedd) 2024.07.24. (Szerda) 2024.07.25. (Csütörtök) 2024.07.26. (Péntek)
9:00 – 16:00
2024.07.29. (Hétfő) 2024.07.30. (Kedd) 2024.07.31. (Szerda) 2024.08.01. (Csütörtök) 2024.08.02. (Péntek)
8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00

Előjegyzés szükséges:             IGEN (+36/26/664-067 H-P 8:00 – 12:00 között) (+36/21/350-0380 H-P 8:00 – 16:00 között)
Beutaló vagy behívó levél szükséges:             IGEN
Pomáz – Művelődési Ház és Könyvtár parkolója (2013 Pomáz, Huszár utca 3.)
Tahitótfalu – Sportcsarnok parkolója (2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1.)
A szűrésre érkezők számára a parkolás ingyenes!

A mammográfiai ellátás hatékonysáságának növeléséről Szentendrén és környékén

Közlemény

Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek (SZEI) elsődleges célja, hogy az emlőrákszűrésben érintett korosztályban az eddig rendkívül alacsony, alig 20 %-os arány megduplázásánál is jobb szűrési részvételt érjen el Szentendre térségében, és ezzel az érintett korosztály egészégbiztonságát nagyban javítsa.

A szűrést – az eddigiekhez képest zökkenőmentesebben – megkérdőjelezhetetlen színvonalú, minőségű és a legmodernebb technológiával kívánjuk biztosítani, valamint a szűrési eredmény ismeretében szükséges betegutat, orvosszakmai kontrollt garantálni.

Ezen célokkal összhangban az intézményünk egészségszakmai javaslatát az önkormányzat képviselő-testülete ellenszavazat nélkül támogatta, így a különböző jogszabályokban előírt feltételekkel és egészségbiztonsági elvárásokkal összhangban 2024 májusától mobilemlőszűrő állomással biztosítjuk a szükséges vizsgálatokat.

Kampányidőszak van, s ilyenkor minden közszereplő és közintézmény tevékenysége fokozott figyelemnek van kitéve, ezzel természetesen mi is tisztában vagyunk. De, mint ahogyan eddig, úgy a jövőben is Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) tartózkodik mindennemű politikai vagy akárcsak azzal összefüggésbe hozható tevékenységtől, munkáját kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között, szakmai szempontok és döntések mentén végzi. Mivel azonban a médiában az elmúlt napokban megjelent anyagok egy ugyancsak szakmai alapon meghozott döntés legitimitását kérdőjelezik meg, ellene hatva ezzel a valódi célnak és egyben veszélyeztetve azt, így ezen gyakran egymásnak is ellentmondó híresztelések kapcsán szükségét éreztük, hogy egy rövid, tényszerű Közleményben tájékoztassuk a Közvéleményt a Szentendrei Járás mammográfiai ellátásáról.

***

A történtek időrendi sorrendben:

 • 2023. október végén a korábbi Közreműködő a mammográfiai tevékenység ellátására kötött közreműködői szerződését az abban foglaltak megsértésére hivatkozva 2023. október 31-i hatállyal felmondta, követelései elmaradása miatt bírósághoz fordult.
  A SZEI ellenkeresettel élt a neki járó, a Közreműködő által végzett magánellátás után ugyancsak a szerződésben rögzített 10 százalékos bevételrész elmaradása miatt. Az egyes peres eljárások különböző szakaszban vannak. A SZEI a követelt számlák bíróság által indokoltnak tartott ellenértékét a közreműködőnek átutalta, ugyanakkor a korábbi szerződés alapján fennálló követeléseit fenntartja, az intézményt megillető jogos bevételről nem mond le, ennek érvényesítése érdekében folytatja a jogi lépéseket.
 • A SZEI a szerződésbontást követően a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében megállapodást kötött a Mamma Egészségügyi Zrt.-vel (Szolgáltató) a mammográfiai tevékenység átmeneti, teljeskörű biztosításáról a Szolgáltató II. kerület, Kapás utcai telephelyén, 2023. november 1-jétől. Ezzel párhuzamosan a SZEI orvosszakmai vezetése sorra vette a végleges mammográfiai ellátás különböző lehetőségeit.
 • Végül – egy több lépcsős előkészítő folyamat végén – olyan megoldás mellett született döntés, mely az emlőrák felismerésében kulcsfontosságú emlőszűrést a lehető legközelebb viszi az ellátandó területen élő lakossokhoz azáltal, hogy a Szentendrei Járás több településére is eljuttatja a szolgáltatást egy korszerű mobil emlőszűrőállomás biztosításával. A mobil szűrőállomás korszerű digitális mammográffal, klímával, váróteremmel felszerelt. Az ellátás közelsége és a rugalmas, egyéni időpontfoglalás lehetősége az előzetes szakmai felmérés, valamint az eddigi tapasztalatok alapján megduplázza a szűrésben résztvevők számarányát.
 • Ugyanakkor a szűrést követő, esetlegesen szükséges további vizsgálatokat, beavatkozásokat egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező emlőcentrumba szerveztük, ahol a legmagasabb szintű szakmai tudás és a legkorszerűbb diagnosztikai eszközök egyszerre és folyamatosan rendelkezésre állnak, garantálva ezzel az elérhető leggyorsabb és ezáltal leghatékonyabb ellátást és a legmagasabb egészségnyereséget. Ehhez komplett onkológiai és emlősebészeti team, a Pácienst a szükséges ellátások teljes időtartama alatt aktívan segítő és végigkísérő betegútmenedzsment és bejáratott kórházi háttér áll rendelkezésre.
  (További információk a mobil emlőszűrő állomásról a mamma.hu oldalon.)
 • A döntéselőkészítő orvosszakmai anyagunkat a szentendrei képviselőtestület tagjainak előzetesen bemutattuk, majd támogatásukat követően a képviselő-testületi ülésre az előírt határidőben benyújtottuk. A képviselő-testület áprilisi ülését megelőzően intézményünk a képviselőtestület tagjai mellett a járás alapellátásban érintett háziorvosai számára is eljuttatta a várható új rendszer indulásához szükséges technikai információkat, majd megkezdtük a SZEI nyilvános felületei mellett az önkormányzat honlapján is a lakosság tájékoztatását. Emellett a Szentendre TV-ben egy hosszabb riport formájában a döntés hátterét, valamint a várható új ellátást részletesen ismertettük. A képviselőtestület végül április 24-én ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatunkat, és felhatalmazta Szentendre Város Polgármesterét, hogy az új ellátást megalapozó szerződést a Szolgáltatóval aláírja.
 • A Képviselőtestületi döntést követően a lakossági tájékoztatónk megjelent a SZEI honlapján, a szentendre.hu oldalon, valamint a Szentendre és Vidéke újság aktuális, májusi számában. Emellett online, tematikus értekezletet formájában a járási háziorvosok és a Szolgáltató vezető főorvosasszonya bevonásával szakmai egyeztetést tartottunk, mely a résztvevő háziorvosok részéről pozitív visszhanggal zárult.
 • Megkezdődött az időpontfoglalás a mobil emlőszűrő állomásra, arra bíztatunk minden behívóval rendelkező, de még nem regisztrált Lakost, hogy éljen a szűrés lehetőségével, egyeztessen időpontot és jöjjön el a vizsgálatra!
 • Végezetül arra kérünk mindenkit, hogy ha kérdése van a mammográfiai ellátás kapcsán, akkor hiteles forrásból, a SZEI honlapjáról tájékozódjon, ahol mindig a legfrissebb, legaktuálisabb információkat találhatja meg. A honlap címe: szeirendelo.hu

  A SZEI részéről ezzel a Közleménnyel a történteket lezártnak tekinti.

  Szentendre, 2024. május 8.

  Dublinszki-Boda Péter
  intézményvezető